Yrityksen perustajalla on pitkä, yli 15 vuoden kokemus erilaisista suunnittelu- ja kehitystöistä HFE(Human Factors ergonomics) asiantuntijana, työntutkijana, teamin vetäjänä, sekä projektipäällikkönä. Työtehtävät eri rooleissa teollisuuden, liike-elämän, sekä työterveyshuollon palveluksessa, ovat kartuttaneet kokemusta ja ymmärrystä jatkuvan muutoksen vaikutuksista ihmisten päivittäisiin töihin niin pienissä-, keskisuurissa-, kuin isoissa yrityksissä . Kokemukset kansainvälisessä yrityksessä ovat avartaneet käsitystä tilaus-toimitusketjujen merkityksestä ja vaikutuksesta aina yksittäiseen työntekijään saakka.

 
Keskittyminen näkyviin, kuvattuihin ja mitattaviin yrityksen "virallisiin" prosesseihin ei yksistään riitä. On huomioitava myös ihmisten luomat omat "ei viralliset" toimintatavat, jotka saattavat perustua erilaisille käsityksille, osaamisille tai perustehtävissä ja olosuhteissa oleville puutteille. Näiden epäselvyyksien tunnistamisessa ja korjaamisessa voidaan työnohjauksella ja prosessikonsultaatiolla tukea ja auttaa ratkaisujen löytymistä. Oleellista on huomioida, että kyse ei ole ihmisten muuttamisesta, vaan perehtymisestä käyttäytymisen, sekä toteutuvan toiminnan taustalla vaikuttavien tekijöiden tunnistamisesta ja ratkaisujen löytymisestä. 
 

Prosessikonsultaatiossa työnohjaus ei ole hoitoa tai terapiaa, se on aikuisten kesken toteutettavaa työn, työpaikan ja siellä olevien  toimintatapojen ja ilmiöiden tarkastelua, tutkimista ja selvitystä.

Ergonomia ei ole pelkkää tuolin ja pöydän säätämistä. Se on  ihmisen ja hänen ympäristössään olevien tekijöiden ja rajapintojen väisen vuorovaikutuksen ymmärtämistä ja kehittämistä. 

Työntutkimus ja menetelmäkehitys eivät ole vain aikatietojen metsästämistä. Se on työtehtävien ja prosessien tutkimista ja sellaisten tekijöiden tunnistamista, joita kehittämällä työmenetelmät saadaan tuottavimmiksi,  laadukkaimmiksi, turvallisimmiksi ja mielekkäämmiksi.

 

Voit tutustua työhistoriaani ja CV:heni LinkedInnissä. Klikkaa tästä.  

  • LinkedIn Classic