Palvelut

 

Työnohjaus ja Prosessikonsultaatio
 

Yksilö- ja Ryhmätyönohjaus 

  esim.  Työssä ja työpaikalla tapahtuvassa muutoksessa, sen aikana ja jälkeen, ongelmatilanteissa työpaikalla,             hiljaisen tiedon siirrossa, oman- sekä ryhmän työn ja tehtävien selkeyttämisessä  ja kehittämisessä.

Prosessikonsultaatio

  esim. Työtehtävien-, organisaation toimintatapojen- ja pelisääntöjen kehityksessä ja epäselvyyksissä,                           Lean hankkeissa, organisaation toimintatapojen uudistamisessa ja  implementoimisissa. 

Luennot ja esiintymiset yhteistyön ja jatkuvan oppimisen  merkityksestä työpaikalla       

Ergonomian edistäminen, Työntutkimus, sekä Menetelmäkehitys
 

Suunnittelu ja kehitysvaihe 

    esim. uuden valmistusprosessin, -työympäristön, työvälineiden ja teknologioiden, sekä laitteiden kehityksessä

             ja hankinnassa. 

Korjaava  toiminta 

    esim. työpisteiden, - tilojen, sekä työmenetelmien ja valmistus prosessien korjaamisessa

Ergonomian ja työntutkimuksen  implementointi osaksi organisaation ja yrityksen toimintaa

     Kun ergonomia ja työntutkimus halutaan osaksi päivittäistä toimintaa yrityksessä ja sen

     yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettavassa toiminnassa.

     Kun ergonomia ja työntutkimus tietous halutaan jäsentää ja ohjeistaa suunnittelusta ja toteutuksesta    

     vastaaville henkilöille yrityksessä ja sen ulkopuolisile toimittajille (ohjeistukset, oppaat, kriteerit jne.)

Luennot ja koulutus

     esim. luennot ja koulutus edellämainituista aihealueista

 

 

Projektityöskentely

 

Projektien suunnittelua, toteutusta ja työn toteutustata projekteissa

   Projektin vetäjä kehitys- ja implemetointi projekteissa

                                                                        esim. Ergonomia ja työntutkimus osaksi suunnittelua ja

                                                                        yhteistyötä

                                                                        Ergonomian  ja työntutkimuksen saattaminen osaksi työpaikan

                                                                        päivittäistä toimintaa.

                                                                        Aliprojektien veto kehitys ja hankintatoiminnassa esim. Lean

                                                                        hankkeissa, laite- ja väline kehityksessä, selvitys projekteissa                                                                           esim. asiakaslähtöisyys jne.

   Asiantuntijana  kehitys, suunnittelu ja hankinta projekteissa, Leanin käyttöön otossa ja Kaizeneissa jne.