HumanProcess Consulting Oy  on prosessikonsultaatiota, työnohjausta ja ergonomiapainoitteista työntutkimusta ja kehityspalvelua  tarjoava yritys.
Erityisosaamisalueena on  prosessien kehitys, jossa huomioidaan ihmisen ja prosesseissa vaikuttavien tekijöiden rajapinnat.
 
 
Toiminta-ajatuksena on tuottaa lisäarvoa työn tekemiseen, liiketoimintaan ja toimintaympäristöön. Jäsentämällä  ihmisen  merkitystä osana työprosesseja, voidaan selkeyttää ymmärrystä siitä, mikä on ihmisen vaikutus asetettuihin tavoitteisiin ja tulokseen. Tämä edesauttaa ymmärtämään yksilön, ryhmän ja organisaation toimintaa osana yritystä,sekä niiden toimintaa ja tavoitteita ohjaavia tekijöitä.